Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2016/2017 година

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. Есенна
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. Коледна
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл.

04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл.
Зимна І-ХІ клас

Зимна ХІІ клас
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл.

13
.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл.
Пролетна  за І-ХІ клас

Пролетна  за ХІІ клас


Неучебни дни:


07.11.2016 г.  ден след провеждане на избори за Президент

19.05.2017 г.  ДЗИ по БЕЛ  и НВО в VІІ клас по БЕЛ

22.05.2017 г.  втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика

25.05.2017 г.  неучебен, но присъствен ден по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура

 

 


Начало на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година:

09.02.2017 г.  за І – ХІ клас

07.02.2017 г. за ХII клас

                


Край на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година:


15.05.2017 г.  ХІІ клас (13 учебни седмици)

31.05.2017 г.  І – ІV клас (14 учебни седмици)

15.06.2017 г.  V – VІІІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2017 г.  VІІІ клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)

30.06.2017 г.  ІХ – ХІ клас (18 учебни седмици)