Студио „Актьорът в мен" с ръководител Петя Райчева                                                              още снимки »
Ателие „Усет към изкуството” с ръководител Ася Ценова                                                      още снимки »
Клуб „ В света на информационните технологии” с ръководител Севдалина Рабчева
                                                                               още снимки »

 Клуб „Приказен свят” с ръководител Стоилка Григорова                                                        още снимки » 

Клуб „Здравословно хранене” с ръководител
Цветана Димитрова                                    още снимки »

Клуб „Наука” с ръководител Тодорка Кузмова- Гиздева                                                                още снимки »
Дискусионен клуб „Да разкажа своята история”
с ръководител Росица Кръстева         още снимки »КлубОбщуване чрез танци с ръководител
Татяна Лазарова                                           още снимки »

 

 

 

 

Учим и се забавляваме

 

 

 

 

 

   Най-мащабният проект по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора", реализиран по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" е наречен УСПЕХ и е насочен към всички държавни и общински училища у нас, с изключение на средищните училища. Бенефициент по проекта е Министерството на образованието, младежта и науката, а самите училища включват ученици и учители в различни извънкласни дейности и периодът на изпълнението му  е три  учебни години.

 

 

УСПЕХ означава: Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти. Областите  на извънкласните  дейности   в  проекта са : природоматематически науки, хуманитарни науки, здравно образование и здравословен начин на живот, комуникативни умения на роден език, комуникативни умения на чужд език, математическа грамотност и базови познания в областта на науките и технологиите, умения за самостоятелно учене и събиране на информация, граждански компетентности, форми на поведение за успешно участие в социалния живот и разрешаване на конфликти, предприемачество, културни компетентности, дигитални компетентности. Самите форми на извънкласни дейности са много и разнообразни: секции, клубове, студиа, ателиета, тъй като самата тема извънкласни дейности предполага фантазия и творчество.

 

 

За учебната 2012/2013 г. в СОУ „Найден Геров” по проект „Успех” участват 182 ученици, разпределени  в следните направления:

*Клуб „Наука” с ръководител Тодорка Кузмова- Гиздева

*Студио „Актьорът в мен" с ръководител Петя Райчева

*Клуб „Аз и компютърът представяме на теб” с ръководител Мария Илиева

*Клуб „Хранителен лексикон” с ръководител Денка Генчева

*Студио „Театрално студио” с ръководител Надя Атанасова

*Клуб „Музикален свят” с ръководител Антоний Панчев

*Секция „Здрав дух в здраво тяло” с ръководител Емилия Гюлеметова

*Клуб „ В света на информационните технологии” с ръководител Севдалина Рабчева

*Клуб „Пленер- нарисувай светулка у нас” с ръководител Теодор Трифонов

*Секция „Фитнесът- здраве и красота” с ръководител Нико Костов

*Секция „Спортът е моята алтернатива” с ръководител Емил Кръстанов

*Клуб „Здравословно хранене” с ръководител Цветана Димитрова

*Клуб  Приказен свят” с ръководител Стоилка Григорова                       

*КлубОбщуване чрез танци с ръководител Татяна Лазарова

*Дискусионен клуб „Да разкажа своята история” с ръководител Росица Кръстева

*Ателие „Усет към изкуството” с ръководител Ася Ценова

 

Учениците, участващи в различните форми по проект”Успех”, имат прекрасната възможност да се развиват и забавляват,а разнообразните дейности по интереси правят привлекателен за тях всеки ден, прекаран в училище.


Студио „Театрално студио” с ръководител Надя Атанасова                                                          още снимки »
Клуб „Пленер- нарисувай светулка у нас” с ръководител Теодор Трифонов            още снимки »
Клуб „Аз и компютърът представяме на теб” с ръководител Мария Илиева                   още снимки »


Секция „Фитнесът- здраве и красота”
 с ръководител Нико Костов                  още снимки »


Клуб „Музикален свят” с ръководител Антоний
Панчев                                                                 още снимки »
Клуб „Хранителен лексикон” с ръководител
Денка Генчева                                                  още снимки »

Секция „Спортът е моята алтернатива” с ръководител Емил Кръстанов              още снимки »

Секция „Здрав дух в здраво тяло” с ръководител Емилия Гюлеметова                                   още снимки »